Výsledek vyhledávání

Vliv rodičů a výchovy na náš přístup k vagině

Výchova nás ovlivní možná víc, než si dokážeme představit. Klasickým příkladem jsou hrozby a varování pronášená v souvislosti s dotýkáním se genitálu. To totiž může trvale ovlivnit přístup dětí k vlastnímu tělu. Podle odborníků by rodiče měli být spíše otevření a mluvit o sexualitě naprosto bez zábran a negativních komentářů. Jedině tak budou brát děti tuto oblast jako přirozenou součást svého života.


Člověk začíná sám sebe poznávat už v útlém věku. Děti objevování vlastního těla baví a rodiče by jim v tom neměli bránit. Bohužel mnoho dospělých zakazuje dětem dotýkat se oblasti genitálií a pronášejí věty typu „fuj, tam si nesahej, to je ošklivé“. Neuvědomují si přitom, že to může mít na naši psychiku velký dopad. Mimo jiné to ovlivňuje i náš vztah k vagině v dospělosti. A určuje to, zda o ní budeme přemýšlet jako o místě potěšení nebo hříchu.

Pro utváření postojů a názorů jsou přitom nejdůležitější první roky našeho života. Základy všeho mají v rukou naši rodiče a dále nás pak formuje prostředí, v němž vyrůstáme, ať už jde o školku, školy, práci, vrstevníky, odborníky či média. Je dokázáno, že všechny naše obavy se zformovaly už kdysi v dětství, stejně tak jako základy našeho sebevědomí a láska k životu. Je třeba si uvědomit, že děti kopírují své rodiče. Když dítě vidí, že ho rodiče milují a že respektují sami sebe, má ideální šanci na rozvoj pozitivního vnímání sebe sama.

Už žádná tabu!

Sexualita a genitálie jsou přirozenou součástí našeho života a těžko se můžeme tvářit, že to tak není. Jenže spousta dospělých není ochotna tento fakt připustit a nerada se o těchto záležitostech baví. To jsou ti rodiče, kteří vypráví dětem nesrozumitelné báchorky o čápech a vránách, místo aby svým dětem na rovinu vysvětlili, co mají mezi nožičkami a k čemu je to dobré. O všech částech těla přeci běžně mluvíme, tak proč by to mělo být jiné v případě genitálií?

Známe to všichni. Zákazy a tabu obvykle máme snahu překračovat. Takže pokud se v rodině o něčem nemluví, začne to děti přitahovat jako magnet. A pak si najdou každou příležitost k tomu, aby se o tom pokusily něco zjistit. Pokud jde o sexualitu, v mnoha rodinách je obestřena tajemstvím. Jenže to vede obvykle k tomu, že když se potom potýkáme s nějakým problémem z této oblasti, nemáme koho se zeptat a poprosit o radu. Na druhou stranu, tam, kde se o sexualitě mluví otevřeně, děti ji začnou vnímat jako přirozenou součást života a získají pozitivní přístup k sexu a svému tělu. A když si budou v něčem nejisté, budou mít odvahu se zeptat.

V  životě se mohou stát také špatné věci, které neovlivníme a které mohou vést ke zranění vaginy. Může nás potkat například nehoda, proděláme porod velkého dítěte nebo zažijeme vekou bolest při prvním sexu. Všechny tyto okolnosti mohou ovlivnit naši sexualitu a náš vztah k vagině. Ale vše se dá napravit. Pokud budeme mít z dětství pozitivní přístup, stačí jen pevná vůle, trpělivost a motivace k tomu, aby se daly věci zase do pořádku.

Odborníci proto radí rodičům, aby byli k dětem otevření a měli odvahu s nimi mluvit o jejich genitáliích stejně tak jako o sexualitě. Kromě posilování důvěry jeden v druhého tak totiž vychovají šťastné a sebejisté lidi.

0 komentářů