Výsledek vyhledávání

Nemáte ani ponětí, čeho je vaše vagina schopná

Přináší štěstí, zahání zlé duchy, žehná úrodě a někdy dokonce změní výsledek bitvy. Vagina nebyla vždy něčím, za co je třeba se stydět, tak jako je tomu dnes. Uvidíte, že až zjistíte, jaké symboly vaše vagina představuje, budete o ní smýšlet naprosto jiným způsobem.


 „Moře se zklidní, když uvidí vulvu ženy.“ Tak nějak zní staré katalánské přísloví, založené na legendě, že ženské genitálie přinášejí štěstí. Když rybáři opouštěli vesnici a odjížděli na moře, jejich ženy se s nimi loučily zvednutím svých sukní, a přály jim tak bezpečný návrat zpět domů. V této souvislosti také můžeme zmínit jednu perskou bitvu, která se odehrála dávno před Kristem a stala se slavnou díky Plutarchově historické eseji „Odvaha žen“.  Podle Plutarcha se perští vojáci tak obávali divokých lidí médských, že z bitevního pole utekli. Dali se na útěk a prchli ke svým ženám, které – když viděly tu ostudu – zvedly své sukně vysoko a ukázaly své vaginy. Peršané, kteří se cítili zahanbeni, se okamžitě otočili zpět a nakonec bitvu vyhráli.

Symboly, kam se podíváte

Ve 21. století má spousta žen problém o své vagině mluvit, ale dřív tomu bývalo jinak. Vagina nebývala vždy spojena se studem a sexualitou. Bývala symbolem plodnosti, krásy, udatnosti a dokonce i nadpřirozených sil. Tak až se příště zase budete zkoumat v zrcadle (což doufáme, že děláte), mějte na mysli, že to, co vidíte, je nejen krásné, ale také posvátné. Lidé na ostrovech Markézy ve Francouzské Polynésii přisuzovali vagínám nadpřirozené schopnosti. Podle nich byly ženské genitálie tak svaté, že mohly zahnat zlé duchy. Tomu se ostatně věřilo také v Evropě, obzvlášť v Irsku. Tady najdete stále ještě mnoho domů a kostelů, které jsou ozdobeny zvláštní postavami s rozevřenými vaginami.

Prosba o úrodu

Vaginy nebyly samozřejmě jen prostředkem k zastrašování. V mnoha kulturách, včetně těch evropských, byly této části těla přisuzovány různé ctnosti. Na některých částech kontinentu se dokonce ještě začátkem 20. století stávalo, že venkovské ženy odhalovaly své vaginy směrem ke svým polím a žádaly tak Matku Přírodu o dobrou úrodu. Dalším příkladem jsou Dolomity v Itálii, kde lidé často žádali mladé krásné dívky, aby sešly do dolů, kde se těžily nerostné kovy, a ukázaly své vaginy. Mělo to přinést větší štěstí. Těmto dívkám se dokonce říkalo Biancanieve, nebo-li Sněhurky.

Proč přišla změna

Dost možná si kladete otázku, proč, když byla v minulosti vagina tak respektována, se za ni tolik současných žen stydí? Nejprve je důležité vědět, že tento postoj je většinou rozšířen v západním světě, zatímco ve východních kulturách mají ženské pohlavní orgány stále respekt. Když katolická církev ovládla západní evropskou civilizaci, ženy a sexualita byly potlačeny. Jelikož byla křesťanská kultura postavena na patriarchátu, ženy měly jen druhořadý význam a sex se namísto potěšení stal pouze prostředkem k plození dětí. Vaginy nebyly určeny k ukazování, ale spíše ke skrývání.

Není tedy divu, že dnešní dívky a ženy se stále za své ženské genitálie a sexualitu stydí. Po staletí byly učeny, že to, co mají „tam dole“, by mělo zůstat schované a není to nic, čím bychom se měly pyšnit. V každém případě byste měly pochopit, že význam vaginy přesahuje dnešní vnímání. Vagina je krásná, vagina je posvátná, vagina je plodnost sama, a pokud tomu nevěříte, nemusíte číst historické knihy. Jen si poslechněte své předky, ti znají pravdu.

Zdroj: Catherine Blackledge: The story of V: A natural history of female sexuality. (2003)

0 komentářů