Výsledek vyhledávání

Vagina jako chrám

Napadlo by vás někdy, že existuje nějaká souvislost mezi středověkými kostely a vaší vaginou? Je to tak. Středověké chrámy jsou mnohem víc, než jen svatým místem; jsou totiž také symbolem ženského těla.


Zdá se to nepravděpodobné, protože když se podíváme na období počátků křesťanství a dále i středověkého katolicismu, spojitost ženských genitálií a církevních staveb nejde při nejlepší vůli dohromady. V tomto období bylo ženství potlačeno a vagina se stala něčím, za co je třeba se stydět. Pravdou je, že v době středověkého katolicismu byla žena považována za podřadnou bytost a sex byl vnímán pouze jako nástroj k plození dětí, ale realita nebyla tak černobílá. Čtěte dále a my vám dokážeme, že ženské genitálie byly i v katolickém kostele hluboce respektovány.

Vzpomeňte si na to, jak to vypadá v katolickém kostele. Lavice, oltáře, příčné chrámové lodě a vitrážová okna byly po staletí součástí evropské kultury. Na druhé straně, kostely také střežily tajemství, které bylo v moderním věku zapomenuto: symbol sexuality. Stále více historiků a dalších vědců prohlašuje, že středověké chrámy byly vystavěny tak, aby vypadaly jako ženský genitál. Abychom tomu porozuměli, musíme se vrátit zpět do 11. století, kdy se rozšířila gotika. Tento nádherný a majestátní architektonický styl přinesl do budov, včetně kostelů, symbolismus. A jeho tématem bylo převážně lidské tělo, a to především tělo ženské. Středověké kostely nechtěly ukázat nic víc než učení bible, které říká, že chrám je žena, „žena Krista“. Vstup do kostela byl postaven tak, aby symbolizoval pochvu, vnitřek pak dělohu, tedy svaté místo, odkud se rodí život. Každičký detail od oblouků a kleneb připomínajících chrámové lodě jako dělohu, vyjadřoval posvátnost a krásu ženského těla. Španělské kostely, jako jsou majestátní katedrála v Seville nebo nádherná katedrála Burgos, jsou toho dobrým příkladem.

Možná se ptáte, proč jste tyhle informace nikdy neslyšela. Odpověď je jednoduchá: tento architektonický styl se časem stal normou a nikdo už nepátral po tom, co znamená. Symboly a sochy s přímým vztahem k sexu (jako například skřítci s odhalenými pochvami na vnějších obvodových zdech staveb byly zničeny), vnitřek kostela byl zachován. Kdo by si povšiml toho nenápadného motivu, oltáře nebo pár oblouků, které by znamenaly víc, než prostě architektonický styl?

Tak se respekt k sexualitě a ženskosti uchoval i na těch nejposvátnějších místech evropské kultury. Pokud jste o tom neměla ani zdání, pravděpodobně nahlížíte na své genitálie z naprosto jiné perspektivy. Nakonec, jsou také svaté.

0 komentářů