Výsledek vyhledávání

Fíkové listy a vznešené dámy: malý příběh o vagině

Rádi se domníváme, že žijeme v osvícené a pokrokové době a povýšeně se díváme na minulá staletí, kdy jen pouhá zmínka slova vagina vzbuzovala pobouření. Pomysleli byste si, že po několik tisíciletí byla vagina považována za posvátnou, a že v 19. století byla masturbace předepisována lékaři? Připravili jsme pro vás malé nahlédnutí do historie tohoto úžasného orgánu!


 

První známý portrét vaginy je starý 24 tisíc let. Jedná se o Willendorfskou Venuši, která naprosto přesně prezentuje vztah našich předků k ženským genitáliím. Podívá-li se člověk zblízka, může si všimnout, že sochař dokonce zobrazil malé a velké stydké pysky.

Nebyl sám, kdo se nechával unést touto fascinací. Jeskynní malby, sochy plodnosti a vyřezávané figurky dokazují, že naši předkové považovali vaginu za posvátnou. Tato tradice přežila tisíce let. Každá civilizace od Mezopotámie až po starý Egypt měla vlastního boha sexuality a plodnosti. Před pěti tisíci lety se na vaginu bohyně Inanny pěly ódy a její „medový klín“ byl považován za tvůrce všeho na Zemi.

 

Vagina vyobrazovaná na zdi

Uctívání vaginy se do Evropy dostalo ještě v době před rozšířením křesťanské víry. Keltové v Irsku tesali do stěn svých domů obrazy žen s obrovskými vaginami, aby ochránili obyvatele před zlými duchy. Tato vyobrazení byla nazvána „sheela na gig“ a na ostrově se stále nachází 65 takto ozdobených domů.

Mnoho lidí si myslí, že domnělá podřadnost ženy a vaginy nastala až s působením katolické církve, není to ale tak docela pravda. Ve skutečnosti byly ženy utlačovány už v řeckých městských státech. Manželky starých Řeků musely zůstávat doma s dětmi a požitek ze sexu jim byl zapovězený. Byl vyhrazen pouze hetérám – vznešeným „společnicím“.

 

Jako penis na špatném místě

Historikové stále netuší, proč se přístup k ženám a k vagině v dávných časech tak změnil. Faktem je, že již ve 4. století před Kristem Aristoteles napsal, že ženy nemusí cítit sexuální potěšení, aby otěhotněly. O pár století později napsal renomovaný římský lékař Galén následující: „Ženy mají stejné orgány jako muži, jen na špatném místě.“

Konečné zavržení vaginy začalo s apoštolem Pavlem. Zakladatelé katolické církve žili nepředstavitelně přísný život a soutěžili mezi sebou, kdo dokáže popsat ženské tělo tím nejhanebnějším způsobem. Sám Pavel napsal: „Muž by se neměl dotýkat ženy. Pokud jí nedokáže odolat, měl by se alespoň oženit, protože je stále lepší být ženatý než shořet v pekle.“

 

Chrám postavený na splaškách

Tertullianus, nejvlivnější osobnost rané katolické církve, zašel ještě dál. Přirovnával ženské genitálie k branám do pekla i ke svatyni postavené na splaškách.

Moc psaných záznamů o tom, co si lidé v raném středověku mysleli o vagině, se nedochovalo. Jisté je, že sedláci měli více sexuální svobody než šlechta, ale našlo se i pár zvláštností. Lékaři si v té době začali myslet, že ženská rozkoš je nutná k početí. Ženám v nervovém napětí potom předepisovali orgasmus. Masáž klitorisu prováděl buď lékař, nebo porodní bába.

 

Pás cudnosti a mučení

Ve středověku byly také vynalezeny různé metody mučení spojeného s vaginou. V té době se objevil například pás cudnosti či se do těla ženy vkládaly železné roztahovače, které ji měly přimět k výpovědi. Čarodějnice se často poznávaly podle mateřských znamének a skvrn na vagině a kacířky byly trestány zohavením vaginy.

V období renesance se anatomie opět dostala do středu pozornosti a s ní i klitoris. Lékaři často přirovnávali ženské tělo k mapě, kde vagina představovala „sirnou jámu“. Slangové výrazy byly pro ženské genitálie běžné, mnohé z nich nevymyslel nikdo jiný než samotný William Shakespeare.

 

Viktoriánská vagina

Nic neublížilo vagině víc než viktoriánská éra. Díky průmyslové revoluci a rozšíření vzdělanosti si čím dál víc žen začalo uvědomovat svoji situaci. To se však nesetkalo s pochopením společnosti. Potlačení sexuality bylo ideálním řešením.

Lékaři, filozofové, a dokonce i novináři prohlašovali, že „dobré manželky“ nemají žádné touhy a že „špatné ženy“ budou svým sexuálním chtíčem dohnány k hříchu. Překvapivě však ženy nemusely žít bez orgasmu, protože klitorální masáž byla stále velmi rozšířená. V té době byl vynalezen dokonce vibrátor, i když jen jako přístroj k léčení hysterie.

 

Smrtelná masturbace

Je to neuvěřitelné, ale ještě přísnější pravidla byla zavedena na konci 19. století. Mladé ženy neměly ani ponětí o svém těle a hrozilo jim doživotní vyhnanství v případě, že je někdo chytil při masturbaci. Aby se vyhnuly trestu, dělaly všechno pro zachování svého tajemství.

Jeden pařížský chirurg popsal strašný případ, kdy 28letá žena masturbovala s rukojetí svého hřebenu, ale byla vyrušena někým, kdo vstoupil do jejího pokoje. Prudce se posadila a hřeben zůstal v jejím těle. Tak se hrozila ostudy, že nešla k doktorovi a o osm měsíců později zemřela.

 

Osvobozená vagina

K osvobození ženy byly nutné tři věci. Za prvé Sigmund Freud, který napsal, že znalost vaginy je klíčem ke zdravému sexuálnímu životu. Za druhé role ženy během dvou světových válek, díky níž ženy získaly práci a volební právo. Za třetí ženské hnutí 60. a 70. let ve Spojených státech.

Od 60. let zakládaly americké ženy v mnoha městech samovzdělávací skupiny, kde probíraly své vlastní postavení ve společnosti. Zároveň si uvědomily, jak málo vědí o svém vlastním těle, a tak začaly jednat.

Jednu z těchto skupin vedla Betty Dodson, která se v Americe stala známou aktivistkou. To ona vyfotila vaginy spousty statečných žen a obrázky prezentovala na konferenci roku 1973. Ukázalo se, že mnoho účastnic bylo naprosto šokováno, jelikož to bylo poprvé, co viděly cizí vaginu, natož svoji vlastní.

Betty Dodson je dnes 85 let, ale nevzdala se svého cíle, a to učit ženy milovat svou vlastní vaginu. Ve svých masturbačních kurzech se snaží přesvědčit ženy, aby se sžily se svým tělem, protože to je jediná cesta k dosažení orgasmu a užívání si zdravého sexuálního života.

 

0 komentářů